Działanie 8.3 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 lutego 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18 w wersji 1.1 z dnia 28.02.2018 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.
Pobierz plik:
Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.1
Tabela zmian
Załączniki