Działanie 8.3 – Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 sierpnia 2017

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje zaktualizowaną po procedurze odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Pobierz plik