Działanie 8.2 – Zbiorcze listy zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.02.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 sierpnia 2017 r. Pobierz plik