Działanie 8.2 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki | 31 sierpnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16, stan na dzień 31.08.2018 r. Pobierz plik