Działanie 8.2 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 września 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr: RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 – stan na dzień 28.09.2018 r. Pobierz plik