Działanie 8.2 – Udostepnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 12 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16.

Pobierz plik