Działanie 8.2 – Spotkanie informacyjne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 2 grudnia 2016

1 grudnia 2016 r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach  Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego – konkurs nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym m.in. kryteria wyboru projektów, zasady ich realizacji oraz etapy oceny wniosków oraz najczęściej popełniane błędy.
W drugiej części spotkania udzielono odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników oraz przeprowadzono panel dyskusyjny.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania rozpocznie się 14 grudnia 2016r. i potrwa do 12 stycznia 2017 r.
Zapraszamy do aplikowania!
Dokumenty dotyczące naboru dla Działania 8.2
Prezentacja ze spotkania