Działanie 8.2 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 grudnia 2016

6 grudnia 2016 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy  odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach  Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego – konkurs nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16.

 

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym m.in. kryteria wyboru projektów, zasady ich realizacji oraz etapy oceny wniosków oraz najczęściej popełniane błędy.

 

W drugiej części spotkania udzielono odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników oraz przeprowadzono panel dyskusyjny.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 rozpocznie się 14 grudnia 2016r. i potrwa do 12 stycznia 2017 r.

 

Zapraszamy do aplikowania!