Działanie 8.2 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 listopada 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.02.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 30 listopada 2017 r. Pobierz plik