Działanie 8.2 – Lista wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 27 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16

Pobierz plik