Działanie 8.2 – Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 12 lipca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 dla Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Plik do pobrania