Działanie 8.2 – Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 maja 2017

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu odstąpiono od oceny strategicznej.
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16.
Pobierz plik:
Lista rankingowa
Lista członków KOP