Działanie 8.2 – Informacja dotycząca konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 grudnia 2016

W nawiązaniu do ogłoszenia  konkursu nr: RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego przekazuje wyjaśnienia kwestii które wzbudziły wątpliwości podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się dnia 1 grudnia br. w siedzibie WUP.

 

Wyjasnienia dotyczące Działania 8.2