Działanie 8.2 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 13.12.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 w wersji 1.1.
W Regulaminie nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
  1. Regulamin konkursu
  2. Tabela zmian