Działanie 8.2 – Aktualizacja listy projektów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 maja 2018

W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. dotyczącą wyrażenia zgody na zwiększenie alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Pobierz plik