Działanie 8.2 – Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 września 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną po ocenie w ramach procedury odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej.
Pobierz plik:
Lista rankingowa
Lista członków KOP