Działanie 8.10 – Zbiorcze listy zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 grudnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 29 grudnia 2017 r. Pobierz plik