Działanie 8.10 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.10.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 grudnia 2019 r. Pobierz plik