Działanie 8.10 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 maja 2022

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22, w terminie naboru tj. od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 61 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej  23 712 592,55 PLN.