Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

Dodano przez: admin | 18 stycznia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 18.01.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 w wersji 1.2. IP informuje, iż w przedmiotowym Regulaminie zmianie uległy zapisy dotyczące terminu zakończenia naboru projektów tj. do 22 lutego 2016 r.

W związku ze zmianą terminu zakończenia naboru projektów dokonano aktualizacji:

  • terminów dotyczących doręczenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie teleinformatycznym;
  • terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 w wersji 1.2 zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin konkursu 8.10 wersja 1.2
Regulamin konkursu 8.10 wersja 1.2
REGULAMIN_KONKURSU_W_RAMACH_DZIALANIA_8.10_WERSJA_1.2.pdf
Version: 1.2
962,0 KiB
91 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian
Tabela zmian
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu8.10_wersja_1.2.docx
Version: 1.2
1,9 MiB
100 Downloads
Szczegóły