Działanie 8.10 – Udostepnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 10 kwietnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17.
Pobierz plik