Działanie 8.10 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 kwietnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy, która stanowić ma pomoc w zweryfikowaniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22. Pobierz plik