Działanie 8.10 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 marca 2017

W dniu 21 marca 2017 r. w sali koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10   Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, kryteria oraz najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach przedmiotowego Działania. Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania. Omówiono także tworzenie budżetu w generatorze wniosków o dofinansowanie.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego Działania rozpocznie się 03.04.2017 r. i potrwa do 08.05.2017 r.
Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Dokumentacja konkursowa wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem: //www.wup.pl//?announcements=rpzp-08-10-00-ip-02-32-k2117
Prezentacja ze spotkania