Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020. Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

Dodano przez: Daniel Sawicki | 29 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia zaktualizowany harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1).
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.
Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków w ramach Działania 8.10
Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków w ramach Działania 8.10
Aktualizacja-harmonogramu-oceny-wnioskow-8.10-RPO-WZ.pdf
152,6 KiB
128 Downloads
Szczegóły