Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 – Spotkanie informacyjne w Koszalinie

Dodano przez: admin | 12 lutego 2016

W dniu 11 lutego 2016 r. w sali koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych RPO WZ 2014-2020- Konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

W trakcie spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W trakcie spotkania podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników. Pytania na które nie udzielono odpowiedzi, zostaną zamieszczone po opracowaniu przez WUP na stronie internetowej www.wup.pl w zakładce FAQ .

Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania_na_spotkanie_informacyjne_8_10_2.pptx
715,6 KiB
641 Downloads
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
spotkanie_informacyjne_8_10_09.02.2016_bez_k-poprawione_2.ppt
4,5 MiB
256 Downloads
Szczegóły