Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: admin | 10 lutego 2016

W dniu 9 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych RPO WZ 2014-2020- Konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części zaprezentowany został sposób przygotowywania i składania wniosków aplikacyjnych w systemie LSI2014. W trakcie spotkania podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników. Pytania, na które nie udzielono odpowiedzi, zostaną zamieszczone po opracowaniu przez WUP na stronie internetowej www.wup.pl w zakładce FAQ .

 

Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania_na_spotkanie_informacyjne_8_10.pptx
715,6 KiB
422 Downloads
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
spotkanie_informacyjne_8_10_09.02.2016_bez_k-poprawione.ppt
4,5 MiB
255 Downloads
Szczegóły