Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020. Lista zawartych umów.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 2 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach działania 8.10 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 30 listopada 2016r. Pobierz plik