Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 20 kwietnia 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP. 08.10.00-IP.02-32-K03/15, Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny merytorycznej.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny merytorycznej
Lista projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny merytorycznej
Lista_projektow_zakwalifikowanych_do_I_etapu_oceny_merytorycznej_-_konkurs_nr_RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03-15.pdf
319,0 KiB
198 Downloads
Szczegóły