Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 9 września 2016

Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2016 r. alokacja na konkurs  nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 została zwiększona do wysokości 9 621 966,72 zł*. Alokacja w nowej wysokości pozwala zatem na dofinansowanie łącznie 16 pierwszych projektów z przedmiotowej listy jak również na zachowanie 5 procentowej rezerwy środków na odwołania. Tym samym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną w związku z powyższym faktem Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 
 
* zwiększenie alokacji o 1 151 387,48 zł, co pozwala na dofinansowanie dodatkowo 3 projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów (projekty, które uzyskały 121 punktów)
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów  w ramach Działania 8.10 - aktualizacja
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Działania 8.10 - aktualizacja
Lista-projektow-ktore-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-w-ramach-konkursu-nr-RPZP.08.10.00-IP.02-32-K0315-aktualizacja.pdf
328,5 KiB
186 Downloads
Szczegóły