Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 – aktualizacja Regulaminu

Dodano przez: admin | 30 listopada 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.11.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 w wersji 1.1.

W wyniku problemów technicznych związanych z funkcjonalnością lokalnego systemu informatycznego przeznaczonego do administrowania RPO WZ 2014-2020 w zakresie składania wniosków o dofinansowanie uprzejmie informujemy, iż termin naboru projektów zostaje przesunięty o dwa tygodnie tj. będzie trwał od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2016 r.

IP informuje, iż w przedmiotowym Regulaminie zmianie uległy zapisy dotyczące:

 • terminów;
 • kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów;
 • definicji kryteriów;
 • aktualizacji statusów dokumentów programowych;
 • formy przeprowadzenia panelu dyskusyjnego na spotkaniach informacyjnych;
 • postępowania z wnioskami o dofinansowanie po rozstrzygnięciu konkursu;
 • omyłek pisarskich.

Ponadto IP w dniu dzisiejszym tj. 30 listopada 2015 r. udostępnia następujące załączniki:

 • 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne;
 • 7.9 Wzór listy sprawdzającej do oceny formalno – merytorycznej wniosku
  o dofinansowanie projektu;
 • 7.10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
 • 7.12 Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 w wersji 1.1 wraz z obowiązującymi załącznikami nr 7.8, 7.9, 7.10, 7.12 zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin konkursu 8.10 wersja 1.1
Regulamin konkursu 8.10 wersja 1.1
8.10_wersja_1.1...pdf
961,7 KiB
188 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian Regulaminu konkursu
Tabela zmian Regulaminu konkursu
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu_28.10.2015_r..docx
2,0 MiB
163 Downloads
Szczegóły
Załączniki do Regulaminu konkursu 8.10 RPO WZ
Załączniki do Regulaminu konkursu 8.10 RPO WZ
aktualizacja_8.10_RPO_wersja_2.zip
3,0 MiB
18 Downloads
Szczegóły
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT.docx
14,8 KiB
108 Downloads
Szczegóły