Działanie 8.10 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 2 sierpnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 dla Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.