Działanie 8.10 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny – ocena strategiczna

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 października 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny – ocena strategiczna, wramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 dla Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcychRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik