Działanie 8.10 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny – ocena strategiczna w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 dla Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technoglogii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik