Działanie 8.10 – Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem braków formalnych

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 czerwca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17, Działania 8.10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik