Działanie 8.10 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 12 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 14 grudnia 2016 r.

Pobierz plik