Działanie 8.10 Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 sierpnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr  RPZP. 08.10.00-IP.02-32-K03/15 dla Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.
Jednocześnie informujemy, iż ostateczny termin zakończenia oceny w ramach konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 nie ulega zmianie i planowany jest na dzień 22 sierpnia 2016 r. Tym samym opublikowanie, listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny.
Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej działanie 8.10 RPO WZ 2014 - 2020
Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej działanie 8.10 RPO WZ 2014 - 2020
Lista-projektow-II-etap-konkurs-nr-RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03-15.pdf
196,5 KiB
234 Downloads
Szczegóły