Działanie 8.10 – Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 lutego 2017

W związku z zakończeniem I etapu oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej dla konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15, Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej.

Pobierz plik