Działanie 8.10 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 listopada 2019

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19.