Działanie 8.10 – Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 sierpnia 2017

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17.

Pobierz pliki:
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny projektów