Działanie 8.10 – Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 lutego 2020

 W związku  z zakończona procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizacjęListyprojektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Pobierz plik