Działanie 8.10 -Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 sierpnia 2022

 

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

 

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22.

Pobierz plik:

Lista członków KOP

Lista projektów  wybranych do dofinansowania