Działanie 8.10 Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja

Dodano przez: Daniel Sawicki | 6 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że zakończone zostały prace Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków, które w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej zostały skierowane do ponownej oceny. W związku z tym, w dniu dzisiejszym publikujemy zaktualizowaną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

Pobierz plik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja

Lista członków Komisji Oceny Projektów