Działanie 8.10 – Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 grudnia 2016

Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. alokacja na konkurs  nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 została zwiększona do wysokości 16 542 770,62 zł*. Alokacja w nowej wysokości pozwala na dofinansowanie projektów, które w wyniku procedury odwoławczej zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania oraz uzyskały minimum 121,00 punktów, tj. minimum punktowe dla projektów, które uzyskały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15, jak również na zachowanie 5 procentowej rezerwy środków na odwołania. Tym samym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną w związku z powyższym faktem Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15. 
 
* zwiększenie alokacji  o 6 920 803,90 zł pozwala na dofinansowanie 10 projektów, które w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej zostały umieszczone na liście projektów do dofinansowania oraz uzyskały minimum 121 punktów, tj. minimum punktowe dla projektów, które uzyskały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.

Pobierz plik