Działanie 8.10 – informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 kwietnia 2022

27 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych RPO WZ 2014-2020.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele podmiotów zainteresowanych aplikowaniem, omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów, a także udzielono odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczestników pytania.

Numer naboru:  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22

Termin składania wniosków:  od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r. do godziny 15:00

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie https://rpo.wup.pl/ oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pobierz plik:

Prezentacja ze spotkania