Działanie 8.10 – Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

Dodano przez: admin | 29 lutego 2016

W związku z zakończonym w dniu 22 lutego 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 ogłoszonego w ramach Działania  8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych  w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1).

Harmonogram oceny wniosków
Harmonogram oceny wniosków
harmonogram_oceny_wnioskow_8_10_.pdf
151,6 KiB
104 Downloads
Szczegóły