Działanie 8.10 – Aktualizacja Regulaminu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 maja 2022

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w wersji 1.2 z dnia 12.05.2022 r.

 

W Regulaminie nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu wersja 1.2

Tabela zmian