Działanie 8.10 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 kwietnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 05.04.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 w wersji 1.1. W Regulaminie nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
  1. Regulamin konkursu wersja 1.1
  2. Tabela zmian
  3. Załączniki