Działanie 8.10 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 20 kwietnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w wersji 1.1 z dnia 20.04.2022 r.

W Regulaminie nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Tabela rejestr zmian