Działanie 8.10 -Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 października 2022

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 z dnia 04.04.2022 r. – aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej. Pobierz plik