Działanie 8.10 – Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofiansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 stycznia 2018

W związku  z zakończoną procedurą odwoławczą oraz w wyniku uwolnienia środków z powodu rezygnacji z podpisania umowy przez Wnioskodawcę w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17.

 Pobierz plik:
Aktualizacja Listy projektów
Lista oceniających  KOP